Průběh studia

MBA studium je rozložené do tří semestrů. Program začíná vždy v září a končí v prosinci následujícího roku. V červenci a srpnu výuka neprobíhá.

Náplní prvních dvou semestrů je studium předmětů v přesně daném harmonogramu, a to v prostorách školy.

Ve třetím semestru studenti samostatně zpracovávají vlastní datově zaměřený projekt.

 

Úvodní soustředění (začátek 1. semestru)

Studium začíná v září intenzivním pětidenním soustředěním, během kterého studenti absolvují dva předměty. Úvod do studia MBA poskytne studentům kompletní přehled o organizaci studia. Dále si studenti sami dle úrovně svých znalostí volí Datové minimum, nebo Manažerské minimum. Účelem je absolvovat předmět s tím zaměřením, v němž je student méně zkušený. Celá skupina studentů se tak sladí na podobnou úroveň znalostí a poté může společně pokračovat ve studiu specializovaných předmětů. Intenzivní úvodní soustředění může být organizováno mimo Prahu.

Termín Vyučovaný předmět
 16.09. – 20.09.2019
 • Úvod do studia MBA
 • Datové minimum, nebo Manažerské minimum

 

Výuka v podobě víkendových modulů (1. a 2. semestr)

V další části akademického roku (říjen-červen) se postupně studují níže uvedené specializované předměty. Výuka probíhá formou intenzivních víkendových modulů. Moduly startují vždy v pátek odpoledne, pokračují v sobotu po celý den a končí v neděli dopoledne. Naprostá většina modulů je vyučována v Praze.

Termín Vyučovaný předmět
 04.10. – 06.10.2019
 • Business a transformace businessu (první část)
 18.10. – 20.10.2019
 • Business a transformace businessu (druhá část)
 • Řízení dat a analytiky pro business (první část)
 08.11. – 10.11.2019
 • Řízení dat a analytiky pro business (druhá část)
 22.11. – 24.11.2019
 • Řízení dat a analytiky pro business (třetí část)
 • Architektury business analytiky (první část)
 06.12. – 08.12.2019
 • Architektury business analytiky (druhá část)
 10.01. – 12.01.2020
 • Bezpečnost dat a Counter Intelligence
31.01. – 02.02.2020
 • Informační etika, regulace a právo
06.03. – 08.03.2020
 • Competitive Intelligence (první část)
20.03. – 22.03.2020
 • Competitive Intelligence  (druhá část)
 • Nástroje pro podporu business analytiky (první část)
03.04. – 05.04.2020
 • Nástroje pro podporu business analytiky (druhá část)
 • Trendy a novinky v business analytice (první část)
17.04. – 19.04.2020
 • Trendy a novinky v business analytice (druhá část)
24.04. – 26.04.2020
 • Reporting a vizualizace* (první část)
15.05. – 17.05.2020
 • Statistika pro pokročilou analytiku* (první část)
22.05. – 24.05.2020
 • Reporting a vizualizace* (druhá část)
29.05. – 31.05.2020
 • Statistika pro pokročilou analytiku* (druhá část)
 • Data-X Pokročilá analytika* (první část)
05.06. – 07.06.2020
 • Reporting a vizualizace* (třetí část) 
12.06. – 14.06.2020
 • Data-X Pokročilá analytika* (druhá část) 
19.06. – 21.06.2020
 • Reporting a vizualizace* (čtvrtá část)
26.06. – 28.06.2020
 • Data-X Pokročilá analytika* (třetí část)

* Pro květen a červen si student volí jeden ze dvou barevně označených bloků – buď předmět Reporting a vizualizace, nebo kombinaci Statistika pro pokročilou analytiku + Data-X Pokročilá analytika. Možno připlatit i druhý blok.

 

Závěrečný projekt (3. semestr)

Ve třetím semestru (září-prosinec) studenti samostatně zpracovávají závěrečný projekt v rámci posledního předmětu Data a Business projekt. Nejde tedy o tradiční výuku v modulech a student nemusí být přítomen ve škole. Může si však sjednat individuální konzultace u příslušných lektorů.

 


 

Podmínky úspěšného ukončení studia

Student úspěšně ukončí studium a získá titul MBA, pokud:

 • úspěšně ukončí všechny povinné a povinně volitelné předměty (vč. splnění dílčí povinností v rámci jednotlivých předmětů),
 • odevzdá závěrečný projekt a úspěšně jej obhájí před odbornou komisí.

 


 

Podpora poskytovaná v rámci studia

 

Zázemí

Výuka probíhá na VŠE v Praze a v xPORT Business Akcelerátoru. V učebnách je zajištěno kvalitní vybavení, podpora a catering. Učebny umožňují změny set-upu podle potřeby týmové nebo individuální práce.

 

Technika a software

Části výuky spojené s využíváním výpočetní techniky jsou řešeny pomocí cloudové infrastruktury virtuálních desktopů, ke kterým se studenti budou připojovat ze svých notebooků či domácích počítačů přes internet. Odpadají tak všechny možné problémy spojené s instalací software na vlastní počítače studentů. Předpokládá se, že hardware (notebook) budou mít studenti vlastní.

 

Studijní podklady

Studenti získají studijní podklady, a to zejména v elektronické podobě. Přednášky a workshopy se nenahrávají, je proto třeba, aby byli studenti na výuce přítomní osobně.

 

Lektoři

Spolupráce VŠE se společností KPMG a dalšími partnery umožňuje, aby v každém modulu pracovala se skupinou studentů dvojice lektorů – jeden vyučující z VŠE a jeden odborník z praxe. Všichni naši lektoři mají významné praktické zkušenosti z oblastí, které program zahrnuje. Pracovali v různých rolích na řadě projektů spojených s nasazením a využitím dat a analytiky pro business.

O studenty navíc pečuje dedikovaný administrátor programu.

 

Jak moc je třeba pracovat doma, mimo školu? 

Studium je sice intenzivní, ale maximum práce je směřováno do intenzivních workshopů. Mezi nimi je volněji a nezpracovávají se náročné eseje či jiné výstupy jako v jiných programech. Na domácí přípravu a čas je náročný závěrečný projekt v třetím semestru – ten se musí „vysedět“ a je potřeba si na něj nechat konzistentní čas – je to podobné, jako když se píše bakalářská práce.