Studijní plán

MBA studium je rozložené do tří semestrů. Program začíná vždy v září a končí v prosinci následujícího roku. V červenci a srpnu výuka neprobíhá.

 • Náplní prvních dvou semestrů je studium předmětů v přesně daném harmonogramu, a to v prostorách školy.
 • Ve třetím semestru studenti samostatně zpracovávají vlastní datově zaměřený projekt.

Student úspěšně ukončí studium a získá titul MBA, pokud:

 • úspěšně ukončí všechny povinné a povinně volitelné předměty (vč. splnění dílčí povinností v rámci jednotlivých předmětů),
 • odevzdá závěrečný projekt a úspěšně jej obhájí před odbornou komisí.

 

Úvod do studia

Studium začíná v září intenzivním pětidenním soustředěním, během kterého studenti absolvují Úvod do studia MBA a jeden ze dvou volitelných předmětů – Datové minimum, nebo Manažerské minimum. Intenzivní úvodní soustředění může být organizováno mimo Prahu.

 • Úvod do studia MBA poskytuje studentům kompletní přehled o organizaci studia. 
 • Datové, nebo Manažerské minimum si studenti volí sami dle úrovně svých znalostí. Účelem je absolvovat předmět s tím zaměřením, ve němž je student méně zkušený. Celá skupina studentů se tak sladí na podobnou úroveň znalostí a poté může společně pokračovat ve studiu specializovaných předmětů.

 

Výuka v podobě víkendových modulů (1. a 2. semestr)

V další části akademického roku (říjen-červen) se postupně studují níže uvedené specializované předměty. Výuka probíhá formou intenzivních víkendových modulů. Moduly startují vždy v pátek odpoledne, pokračují v sobotu po celý den a končí v neděli dopoledne. Naprostá většina modulů je vyučována v Praze.

 • Business a transformace businessu
 • Řízení dat a analytiky pro business
 • Architektury business analytiky
 • Bezpečnost dat a Counter Intelligence
 • Informační etika, regulace a právo
 • Competitive Intelligence
 • Nástroje pro podporu business analytiky
 • Trendy a novinky v business analytice
 • Reporting a vizualizace*
 • Statistika pro pokročilou analytiku*
 • Data-X Pokročilá analytika*

* Student si volí buď předmět Reporting a vizualizace, nebo kombinaci Statistika pro pokročilou analytiku + Data-X Pokročilá analytika.

 

Závěrečný projekt (3. semestr)

Ve třetím semestru (září-prosinec), studenti samostatně zpracovávají závěrečný projekt v rámci posledního předmětu Data a Business projekt. Nejde tedy o tradiční výuku v modulech a student nemusí být přítomen ve škole. Může si však sjednat individuální konzultace u příslušných lektorů.

 


 

Harmonogram výuky

Termíny workshopů jsou přesně stanovené do přelomu roku 2019 a 2020. Později vyučované předměty jsou zatím rozdělené dle měsíců.

Termín Vyučovaný předmět
 16.09. – 20.09.2019
 • Úvod do studia MBA (první část)
 • Datové minimum*, nebo Manažerské minimum*
 04.10. – 06.10.2019
 • Business a transformace businessu (první část)
 18.10. – 20.10.2019
 • Business a transformace businessu (druhá část)
 • Řízení dat a analytiky pro business (první část)
 08.11. – 10.11.2019
 • Řízení dat a analytiky pro business (druhá část)
 22.11. – 24.11.2019
 • Řízení dat a analytiky pro business (třetí část)
 • Architektury business analytiky (první část)
 06.12. – 08.12.2019
 • Architektury business analytiky (druhá část)
 10.01. – 12.01.2020
 • Bezpečnost dat a Counter Intelligence
 Únor 2020
 • Informační etika, regulace a právo
 Březen 2020
 • Competitive Intelligence
 • Nástroje pro podporu business analytiky (první část)
 Duben 2020
 • Nástroje pro podporu business analytiky (druhá část)
 • Trendy a novinky v business analytice 
 Květen 2020
 • Reporting a vizualizace* (první část), nebo Statistika pro pokročilou analytiku* + Data-X Pokročilá analytika* (první část)
 Červen 2020
 • Reporting a vizualizace* (druhá část), nebo Data-X Pokročilá analytika* (druhá část)

Jak moc je třeba pracovat doma, mimo školu? 

Studium je sice intenzivní, ale maximum práce je směřováno do intenzivních workshopů. Mezi nimi je volněji a nezpracovávají se náročné eseje či jiné výstupy jako v jiných programech. Na domácí přípravu a čas je náročný závěrečný projekt v třetím semestru – ten se musí „vysedět“ a je potřeba si na něj nechat konzistentní čas – je to podobné, jako když se píše bakalářská práce.

 


 

Servis poskytovaný v rámci studia

 

Zázemí

Výuka probíhá na VŠE v Praze a v xPORT Business Akcelerátoru. V učebnách je zajištěno kvalitní vybavení, podpora a catering. Učebny umožňují změny set-upu podle potřeby týmové nebo individuální práce.

 

Technika a software

Části výuky spojené s využíváním výpočetní techniky jsou řešeny pomocí cloudové infrastruktury virtuálních desktopů, ke kterým se studenti budou připojovat ze svých notebooků či domácích počítačů přes internet. Odpadají tak všechny možné problémy spojené s instalací software na vlastní počítače studentů. Předpokládá se, že hardware (notebook) budou mít studenti vlastní.

 

Studijní podklady

Studenti získají studijní podklady, a to zejména v elektronické podobě. Přednášky a workshopy se nenahrávají, je proto třeba, aby byli studenti na výuce přítomní osobně.

 

Lektoři

Spolupráce VŠE se společností KPMG a dalšími partnery umožňuje, aby v každém modulu pracovala se skupinou studentů dvojice lektorů – jeden vyučující z VŠE a jeden odborník z praxe. Všichni naši lektoři mají významné praktické zkušenosti z oblastí, které program zahrnuje. Pracovali v různých rolích na řadě projektů spojených s nasazením a využitím dat a analytiky pro business.

O studenty navíc pečuje dedikovaný administrátor programu.